För att anpassa sidan till din webbläsares inställningar håll ner CTRL tangenten

och anpassa med  + eller - knappen

 

Din Webbläsare sparar sidan i ett cacheminne och beroende på inställningar i programmet

sparas de olika länge. De senaste uppdateringarna syns därför inte alltid om inte sidan uppdateras.

Detta görs genom att i

Explorer trycka på       

och i Firefox                

Eller tryck F5

Har sidan lämnats genom någon extern länk kommer man enklast tillbaka genom att

trycka   eller för att avsluta aktuell sida.

 

Sidan är testad med Windows Explorer och Mozilla Firefox