Jannebergsvägen 9 

 374 32  Karlshamn

styrelsen@mieadalen.se 

Bankgiro 5872-0020

Klubbkeps finns att köpa för 50:-
   
Medlemsmöten
Nycklar
Mieådalen App
Medlemsavgifter 2016  
 Medlemsår är från 1/4
-31/3    

Junior  200kr.    (Till och med det år man fyller 19) 
Senior 500kr.   
Familj 700kr.    I familjemedlemskap kan man vara max. 2 seniorer.

Betalningsbevis gäller som medlemsbevis för nya medlemmar vid fiske i klubbsjön fram till medlemskort skickats ut. Sportfiskarnas medlemskort för 2016 skickas inte ut förrän omkring 20 april. Om du vill ha tillfälligt medlemskort får du begära detta av kassören.

Om ni är ny medlem måste ni fylla i Inträdesansökan innan ni betalar medlemsavgift. Formuläret hittar ni under val Ny Medlem.

Om junior fyller 19 år och det i familjen redan finns två seniorer tex föräldrar som är medlemar så måste f.d. juniorer betala för ett seniormedlemskap.

Medlemsavgiften skall vara oss tillhanda senast 31mars
Har vi ej erhållit avgiften till dess kommer medlem att avregistreras.Om ditt medlemskort förekommit av någon anledning

Kontakta då Sportfiskarna på 08 41080600 eller email info@sportfiskarna.se


Post och besöksadress